-

ua ru en


№4(42) 2020 р.
issue DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020.04

ЗМІСТ

» Завантажити весь випуск (pdf)

Демографічні процеси

ПУГАЧОВА М. В., ГЛАДУН О. М.
Реєстри населення як ядро системи реєстрів у північноєвропейських країнах
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):3-24
Анотація       » pdf

ЛІБАНОВА Е. М., ПОЗНЯК О. В.
Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):25-40
Анотація       » pdf

МАЙДАНІК І. П.
Вплив закордонного працевлаштування на особливості дітородної поведінки зворотних мігрантів
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):41-55
Анотація       » pdf

Рівень життя

NGWAKWE COLLINS C.
Gender equality and extreme poverty alleviation in sub-Saharan Africa
Мова статті: англійська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):56-70
Анотація       » pdf

ЧЕРЕНЬКО Л. М.
Українській середній клас у новому тисячолітті: тенденції та перспективи
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):71-92
Анотація       » pdf

Людський розвиток

КАЛАШНІКОВА Т. М.
Просторово детерміновані ризики людського розвитку
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):93-105
Анотація       » pdf

ОТКИДАЧ М. В.
Асиметричність характеристик «гідної праці» в аспекті регіонального людського розвитку
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):106-119
Анотація       » pdf

Соціальна політика

РОМАНЮК С. А.
Соціальна політика: питання сучасної концептуалізації інституціоналізму
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):120-142
Анотація       » pdf

КРАЄВСЬКА Г. О.
Самоорганізація населення в контексті розвитку соціального капіталу України
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2020, 4(42):143-159
Анотація       » pdf