-

ua en


Журнал "Демографія та соціальна економіка"

ISSN 2309-2351 (Online), ISSN 2072-9480 (Print)
Journal DOI https://doi.org/10.15407/dse

oblozhka

Перший номер українського наукового журналу "Демографія та соціальна економіка" Інститут видав у 2004 році. Свідоцтво про державну реєстрацію  журналу видано Державним комітетом телебачення та радіомовлення України від 12.01.2004 (серія КВ № 8304). Перереєстроване 22.06.2012 (серія КВ №19037-7827 ПР) Державною реєстраційною службою України.
Згідно Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 науковий журнал «Демографія та соціальна економіка включено до Реєстру наукових фахових видань України (категорія «Б») – в журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 13 лютого 2009 року журнал "Демографія та соціальна економіка" одержав міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання для друкованої версії ISSN 2072-9480; у 2013 році – для онлайн версії ISSN 2309-2351 (Online).

Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» зареєстровано в 9 міжнародних та вітчизняних наукометричних базах даних.

Журналу «Демографія та соціальна економіка» надано DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта), CrossRef: https://doi.org/10.15407/dse

З 2019 року журнал виходить чотири рази на рік згідно листа Міністерства юстиції України № 5680/3070-33-20/19.3.2 від 06.02.2020 р.   про внесення дозволу  до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. Статті публікуються українською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними трьома мовами.

Термін подання статей до журналу:
• до першого номеру до 10 січня (подання журналу до друку 25 лютого поточного року);
• до другого номеру до 25 лютого (подання журналу до друку 25 квітня поточного року);
• до третього номеру до 10 червня (подання журналу до друку 25 вересня поточного року);
• до четвертого номеру до 1 жовтня (подання журналу до друку 5 грудня поточного року);

Публікація  статей для авторів – без оплати.

Тираж становить 200 примірників. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, Східної та Центральної Європи. Публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії та практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.

Наукові напрями публікацій журналу "Демографія та соціальна економіка":

 • теоретичні проблеми демографії;
 • демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні процеси, міграція;
 • соціально-демографічні структури та якість населення;
 • людський розвиток;
 • формування соціального капіталу;
 • рівень та якість життя;
 • бідність і соціальне відтворення;
 • ринок праці;
 • соціально-демографічна політика;
 • соціальний захист населення;
 • гендерні дослідження;
 • розвиток соціальної інфраструктури;
 • соціально-демографічне прогнозування;
 • кількісні методи в соціально-демографічних дослідженнях;
 • інформаційне забезпечення соціально-економічних та демографічних досліджень;
 • регіональні соціально-демографічні дослідження;
 • потенціал соціалізації;
 • соціальна відповідальність.


Свіжий випуск:

№2 (44) 2021
issue DOI https://doi.org/10.15407/dse2021.02