-


№1 (11) 2009 р.

issue DOI https://doi.org/10.15407/dse2009.01

ЗМІСТ

» Завантажити весь випуск (pdf)

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Е.М. ЛІБАНОВА, академік Національної академії наук України
Вступ
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):3-4
» pdf

О.А. МАЛИНОВСЬКА, доктор наук з державного управління, зав. відділу Національного інституту проблем міжнародної безпеки
Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):5-19
Анотація       » pdf

О.В. ПОЗНЯК, кандидат економічних наук, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Проблеми формування міграційної політики України в сучасних умовах
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):20-28
Анотація       » pdf

У.Я.САДОВА, доктор економічних наук, завідувач відділу Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів
Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):29-36
Анотація       » pdf

Ж.A. ЗАЙОНЧКОВСКАЯ, кандидат географических наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва
Новая миграционная политика России: первые итоги
Мова статті: російська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):37-49
Анотація       » pdf

М.Д.РОМАНЮК, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):50-60
Анотація       » pdf

О.Г. РОГОЖИН, кандидат географічних наук, Інститут проблем національної безпеки РНБО України
Економічні механізми міграцій та природного відтворення населення:концепція демоекономічної ніші
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):61-70
Анотація       » pdf

Л.Г. ТКАЧЕНКО, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Проблеми соціального забезпечення українських трудових мігрантів
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):71-79
Анотація       » pdf

Г.А. ДМИТРЕНКО, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Стратегічний конструктивізм дослідження чинників масової еміграції населення у суверенній Україні
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):80-87
Анотація       » pdf

А.Г. ЗЛОТНИКОВ, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, г. Гомель
Белорусско-украинская миграция на рубеже ХХ–ХХ1 столетий
Мова статті: російська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):88-96
Анотація       » pdf

Л.П.ШАХОТЬКО, доктор социологических наук, профессор,
А.Г. БОБРОВА, Институт Экономики НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Проблемы учета миграционного движения населения в республике Беларусь
Мова статті: російська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):97-106
Анотація       » pdf

В. Г. МОШНЯГА, заведующий кафедрой политологии, профессор, доктор-хабилитат политических наук, Молдавский государственный университет, г. Кишинев, Республика Молдова
Особенности современной миграционной политики в республике Молдова
Мова статті: російська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):107-115
Анотація       » pdf

Д.П. МЕЛЬНИЧУК, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Житомирського державного технологічного університету
Міграційні наміри студентської молоді та їх вплив на мотиваційну складову людського капіталу України
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):116-125
Анотація       » pdf

Т.А. ДРАГУНОВА., кандидат економічних наук.,
І.П. МАЙДАНІК, кандидат соціологічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ

Сучасні тенденції та чинники міграційного руху населення у Київській області
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):125-135
Анотація       » pdf

Н.В. ГУНЬКО, кандидат географічних наук, завідувач лабораторії медичної демографії ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України”,
В.А. ПРИЛИПКО, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України

Трудова міграція та працезабезпечення сільських жителів Житомирщини (за матеріалами вибіркого дослідження)
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):136-142
Анотація       » pdf

О.Р. ОВЧИННІКОВА, кандидат економічних наук, доцент, Хмельницький національний університет
Застосування методів прогнозування в дослідженні міграції населення (на прикладі Хмельницької області)
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):143-151
Анотація       » pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

В.П. ДУМАНСЬКА, Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Освіченість та народжуваність: взаємодія у соціодемографічному просторі
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):152-160
Анотація       » pdf

Ю. В. ГОРЕМИКІНА, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):161-168
Анотація       » pdf

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

Книжковий огляд
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):169-171
» pdf

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Круглий стіл-презентація дослідження “Сучасні проблеми соціального захисту та соціальної інтеграції в Україні” (Київ, 15 травня 2009 р.)
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):172-173
» pdf

Вітання Лібанової Е.М.
Мова статті: українська
Демографія та соціальна економіка, 2011, 1(11):174-175
» pdf