-

ua ru eng


№2 (44) 2021 р.

Демографія та соціальна економіка, 2021, 2(44):92-109
doi: https://doi.org/10.15407/dse2021.02.092
УДК 325.14
JEL СLASSIFICATION: J610

О. А. МАЛИНОВСЬКА, д-р наук з держ. упр., старш. наук. співроб., голов. наук. співроб.
Національний інститут стратегічних досліджень
01030, Україна, Київ, вул. Пирогова, 7-а
Е-mail: malinovska@niss.gov.ua, malynovska53@gmail.com
ORCID 0000-0001-5305-0253
Scopus ID 57190283069


СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА МІГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
Розділ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
Мова статті: українська
Анотація: Метою статті є аналіз розвитку міграційної політики Європейського Союзу, основних її напрямів, викладених Єврокомісією у проєкті нового Пакту щодо міграції та притулку, та оцінка впливу європейських підходів до міграційного менеджменту на міграцію населення України. Застосовано комплекс загальнонаукових методів пізнання: системний, порівняльний, структурно-функціональний. Актуальність дослідження обу мовлена значенням міграції українців до ЄС для розвитку країни, а також необхідністю імплементації норм і принципів європейського законодавства як складової євроінтеграції України. Новизна статті полягає у виявленні сучасних тенденцій політики ЄС у сфері міграції та прогнозуванні їхнього впливу на зміни обсягів, напрямів та характеристик міграції українців. Зроблено висновок про те, що передбачене новим Пактом розширення каналів легальної міграції (передусім для кваліфікованої робочої сили) водночас із посиленням протидії нелегальній міграції спонукатиме українців до більш впорядкованих переміщень до європейських країн. Це, безумовно, сприятиме покращанню умов праці, забезпеченню їхніх прав, проте посилюватиме ризики перетворення частини тимчасової трудової міграції на постійну і подальших втрат трудового та інтелектуального потенціалу країни. Пропозиції Єврокомісії щодо поглиблення співпраці у сфері міграції з країнами-сусідами відкривають для України нові можливості для послаблення негативних наслідків міграційних процесів. Зокрема, на часі вчергове порушити питання про укладення з країнами призначення трудових мігрантів з України угод про спільне використання робочої сили та про соціальне забезпечення. Варта обговорення з європейськими партнерами можливість підтримки програм сприяння реінтеграції мігрантів, які повертаються. Перспективи для трансформації відпливу мізків з України на їхню взаємовигідну циркуляцію містить пропозиція «партнерства щодо талантів». Розвиток міграційного менеджменту в ЄС потрібно враховувати і з метою удосконалення міграційної політики України. Зокрема, слід брати до уваги європейський досвід диференційованого підходу до імміграції, сприяння прибуттю фахівців, студентів, інвесторів. З метою запобігання нелегальній міграції та тіньовій зайнятості іноземців можуть бути використані напрацювання ЄС стосовно процедур допуску сезонних працівників, оформлення дозволу на перебування і на працевлаштування одним документом. Корисним видається також європейський досвід з підвищення ефективності і скорочення термінів процедур надання захисту шукачам притулку.
Ключові слова: міграційна політика, Європейський Союз, міграція населення України
Література:
1. Migration and migrant population statistics. Statistics Explained. URL: https://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_ statistics (дата звернення: 10.02.2021).
2. Number of recorded deaths of migrants in the Mediterranean Sea from 2014 to 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1082077/deaths-of-migrants-in-the-mediterraneansea/ (дата звернення: 10.02.2021).
3. FRONTEX Risk Analysis for 2016. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/ Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf (дата звернення: 10.02.2021).
4. Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex-annual aggregated data (rounded). URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_ asyappctza&lang=en (дата звернення: 10.02.2021).
5. A European Agenda on Migration. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/ files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/ communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf (дата звернення:
10.02.2021).
6. Statistics on migration to Europe. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities- 2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en (дата звернення: 10.02.2021).
7. Latest Asylum Trends. URL: https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends (дата звернення: 10.02.2021).
8. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a New Pact on Migration and Asylum COM/2020/609 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN (дата звернення: 10.02.2021).
9. New Pact on Migration and Asylum. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/ip_20_1706 (дата звернення: 10.02.2021).
10. Commission Staff Working Document. SWD (2020) 207 final. URL: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291023467&uri=SWD%3A2020%3A207% 3AFIN (дата звернення: 10.02.2021).
11. Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-theircontribution-europes-covid-19-response_en (дата звернення: 10.02.2021).
12. Brzozowski A. In Brussels, Visegrad countries reject the EU’s migration plan. URL: https:// www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/in-brussels-visegrad-four-rejectthe-eus-migration-plan/ (дата звернення: 10.02.2021).
13. Ruy D., Yayboke E. Deciphering the European Union’s New Pact on Migration and Asylum. URL: https://www.csis.org/analysis/deciphering-european-unions-new-pact-migrationand-asylum (дата звернення: 10.02.2021).
14. Чи потрібні у Польщі українські робочі руки? URL: https://ampua.org/novyny/chipotribni-u-polshhi-ukrainski-roboch/ (дата звернення: 10.02.2021)
15. В Польше ждут заробитчан: на каких предприятиях будет работа до конца года. URL: https://ubr.ua/labor-market/work-in-figures/nesmotrja-na-karantin-ukraintsyvnov-nachali-ezdit-na-zarabotki-v-polshu-3893371 (дата звернення: 10.02.2021).
16. Близько 30% українців в Польщі змінили роботу через COVID-19. URL: https:// www.ukrinform.ua/rubric-society/3112487-blizko-40-ukrainciv-u-polsi-zminili-robotucerez-covid19.html (дата звернення: 10.02.2021).
17. До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів. URL: https:// www.dw.com/uk (дата звернення: 10.02.2021).
18. Дослідження: Через коронавірус мігранти в Польщі все менше думають про заробітки в Німеччині. URL: https://naszwybir.pl/doslidzhennya-cherez-koronavirus-migrantyv-polshhi-vse-menshe-dumayut-pro-zarobitky-v-nimechchyni/ (дата звернення: 10.02.2021).
19. Increase in foreign workers despite coronavirus, stats show. URL: https://www.thefirstnews. com/article/increase-in-foreign-workers-despite-coronavirus-stats-show-19028 (дата звернення: 10.02.2021)

» pdf