j-dse@ukr.net

Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-

ua ru en


№2 (20) 2013

Demography and social economy, 2013, 2(20):93-101
doi: https://doi.org/10.15407/dse2013.02.093

V.P. ZVONAR
PhD Economics, senior researcher M.V. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies, NAS of Ukraine

CURB ON CORRUPTION IN UKRAINE: CIVIL SOCIETY’S COMPETENCE AND AGENDA
Section: Human development, social capital
Language: English
Abstract: The paper suggests a set of functions (to be developed) and analyzes reform potential (to be exploited) of civil society organizations in Ukraine with regard to anti-corruption policies. The priorities and tasks, implementation of which is crucial for civil society organizations’ transformation into full-fledged anti-corruption drivers in Ukraine, are identified as well.
Key words: civil society, corruption, fight, community, potential, transformation.
References:
1. Corruption Perceptions Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.
org/cpi2011/results
2. Nations in Transit 2011. Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2011/ukraine
3. The 2011 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/
4. The Worldwide Governance Indicators Dataset [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xlsx
5. Громадські ради в цифрах / М. Лациба, О. Хмара, А. Красносільська [та ін.]; УНЦПД. – К. : Агентство «Україна», 2011. – С.4–5.
6. Дорожный контроль в жизни Госавтоинспекции Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roadcontrol.org.ua/node/1328
7. Закон України «Про доступ до публічної інформації» : науково-практичний коментар / Центр суспільних медіа. – К., 2012. – 335 с.
8. Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2011 році / Міністерство юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/anti_corruption_report_11
9. Орлов Ю.В. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення / Ю.В. Орлов // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 697–703 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ojvtcu.pdf
10. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007–2009, 2011. Звіт за результатами соц. досліджень. – К.: Київський міжнародний інститут соціології, 2011. – 47 с.
11. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002–2011 роки: звіт за даними дослідження / Любов Паливода, Софія Голота. – K.: [БФ «Творчий центр ТЦК»], 2012. – 118 с. – Режим доступу: http://ccc-tck.org.ua/storage/books/ccc_report.PDF

» pdf