j-dse@ukr.net

Журнал "Демографія та соціальна економіка" allindex,nofollow" >
-


№2 (16) 2011

Demography and social economy, 2011, 2(16):31-41
doi: https://doi.org/10.15407/dse2011.02.031

GUNKO N.V.

The lessons from Chernobyl: an ecological migration
Section: SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF CHORNOBYL CATASTROPHE.
Language: Ukrainan
Abstract: It is shown that the Chernobyl accident contributed to enhance the migration activity of the population Ukrainian Polesie and adjacent territories. It was determined that environmental migration in Ukraine caused by the Chernobyl catastrophe, in the time dimension had two waves (1986-1990 years, since 1991 until now). During the period 1986-2010 analyzed direction, size and structure of migration flows from the contaminated territories of Ukraine. Delineated groups of factors that affect the ecological migration, and drew attention to changes in geo-demographic and socio-economic problems in the donor regions and recipient regions. Suggested the basic classification features ecological migration (origin, spatial distribution, legal status, period of implementation, time, voluntariness, frequency, number of migrants).
Key words: The Chernobyl catastrophe, ecological migration, amounts, flows, factors change geodemographic space, classification of ecological migration, current directions of scientific research.
References:
1. Региональная конференция по рассмотрению вопросов беженцев, недобровольно перемещенных лиц, других форм недобровольных перемещений и возвращающихся лиц в странах СНГ и соответствующих соседних государствах : Проект [Текст] / Программа действий, Женева, 30–31 мая 1996 г.; CISCONF/1996/5, 20 мая 1996 г. – 40 с.
2. Ковалевская Л. Чернобыль “ДСП” [Текст] / Л. Ковалевская. – К. : АБРИС, 1995. – 328 с.
3. Гунько Н. Як це було... Рік 1986. Евакуація жителів України із 30-км зони навколо Чорнобильської АЕС [Текст] / Н. Гунько // Проблеми міграції. – 2000. – № 3. – С. 16–22.
4. О переселении жителей двух населенных пунктов Полесского района Киевской области и 12 населенных пунктов Народичского района Житомирской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС [Электронный ресурс] / Распоряжение Совета Министров СССР № 224-р от 28 июня 1989 г. – Режим доступа : http // zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=224-89-%F0
5. Про переселення жителів із населених пунктів Народицького району Житомирської області і Поліського району Київської області, а також будівництво для них об’єктів соціально-побутового і виробничого призначення [Текст] / Постанова Ради Міністрів України № 333 від 30.12.89 р. // Перелік важливіших рішень Уряду Української РСР по усуненню наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за 1986–1990 рр. – К., 1990.– С. 251– 326.
6. Про організацію виконання Постанови Верховної Ради Української РСР “Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи” [Електронний ресурс] / Постанова Ради Міністрів УРСР № 228 від 23 серпня 1990 р. – Режим доступу : http // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-90-%EF
7. Інформаційно-довідкові матеріали з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] / Кабінет Міністрів України – 6573/0/2-09 від 30.03.09. – 58 с.
8. Гунько Н. В. Особливості перебігу демографічних процесів у населених пунктах, які прийняли переселенців із зон радіоактивного забруднення [Текст] / Н. В. Гунько // Демографічні дослідження. – Вип. 24 : зб. наук. праць. – К. : НАН України, Ін-т економіки, 2002. – С. 113–129.
9. Доповідна записка відділу науки та навчальних закладів ЦК компартії України про першочергові заходи у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС [Текст] / Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К. : Наукова думка, 1996. – С. 83.
10. Ольшевский В. И. Эвакуация и переселение [Текст] / В. И. Ольшевский, Ю. Я. Рубан // Чернобыльская катастрофа. – К. : Наукова думка, 1995. – С. 61–68.
11. Визначення закономірностей формування демографічних втрат населення при великомасштабній радіаційній аварії і обґрунтування шляхів їх відновлення [Текст] : звіт про НДР (закл.) / Науковий центр радіаційної медицини АМН України; керівн. М. І. Омельянець; викон. : Н. Ф. Дубова [та ін.]. –К., 2005.– 114 с. – № др. 0103U001411. – Інв. № 392.
12. Медико-демографічний аналіз та оцінка здоров’я жителів зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; розробка рекомендацій щодо його збереження [Текст] : звіт про НДР (закл.) / Науковий центр радіаційної медицини АМН України ; керівн. М. І. Омельянець; викон.: Н. В. Гунько [та ін.]. –К., 2008. – 106 с. – № др. 0106U002353. – Інв. № 437.

» pdf