j-dse@ukr.net

Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№1 (15) 2011

Demography and social economy, 2011, 1(15):79-85
doi: https://doi.org/10.15407/dse2011.01.079

LISOGOR L.S.
Factors of impact on the quality of the labour life in conditions of the economic crisis
Section: SOCIAL-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE SYSTEM CRISIS IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR OVERCOMINGE
Language: Ukrainan
Abstract: The existence and factors of influence on the quality of working life on micro-, medium and macro levels are investigated in article. The specific features of the activity of these factors under crisis conditions are analyzed.
Key words: quality of working life, economic crisis, factors of influence on quality of working life on macro-, medium and micro levels, macroeconomic influence, state regulatory influence.
References:
1. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 230 с.
2. Романова Н.В. Механізм управління якістю трудового життя. Автореферат дис. канд. екон. наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Донецьк, 2006. – 19 с.
3. Експрес-випуск „Зовнішньоторговельний баланс України” № 269 від 15.11.2010 р. Держкомстат України // [Електр. ресурс]. ? Режим доступу// www.ukrstat.gov.ua
4. Звіт про працевлаштування незайнятого населення Державного центру зайнятості України. Форма 2-ПН за 2008–2010 рр.
5. Експрес-випуск „Стан виплати заробітної плати на 1 жовтня 2010 року” №255 від 25.10.2010 р. Держкомстат України // [Електр. ресурс]. ? Режим доступу// www.ukrstat.gov.ua
6. Статистично-аналітичний огляд „Ринок праці у першому півріччі 2010 року” №09/2-24/282 від 20.10.2010 р. Держкомстат України // [Електр. ресурс]. ? Режим доступу// www.ukrstat.gov.ua
7. Реформування ринку праці та соціальної політики в Україні / Міжнар. Орган. Праці, Центрально- та Східноєвропейська група, – К., 1994. – 299 с.

» pdf