j-dse@ukr.net Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№1 (11) 2009

Demography and social economy, 2009, 1(11):80-87
doi: https://doi.org/10.15407/dse2009.01.080

DMITRENKO G.A.
The Strategic Constructivism of the Factors of Mass Emigration in the Independent Ukraine Research
Section: MIGRATIONS IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Language:Ukrainian
Abstract: The questions of structural analysis of deep reasons of mass labor migration of population are examined in independent Ukraine. Conceptual directions of removal of these reasons the methods of management by objectives are offered.
Key words: -
References:
1. Брайневська Л., Волосюк Г., Малиновська О., Пилинський Я., Попсон Н., Рубл Б. “Нетрадиційні” мігранти у Києві. – К.: “Стилос”, 2003. – 447 с.
2. Гошко А.О. Сучасна управлінська культура в системі місцевого самоврядування: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 312 с.
3. Дмитренко Г.А. Система оцінювання якості освіти по цінному кінцевому продукту – стратегічний напрямок її розвитку в Україні // Культура народів Причорномор’я. – 2007. – № 115. – С. 29–31.
4. Малиновська О. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми мігрантами: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 236 с.
5. Малиновська О. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС. – К.: Бланк-Прес, 2004. – 171 с.
6. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / За ред. О.В.Позняка. – Умань, 2007. – 276 с.
7. Ріктор Т.Л. Державні важелі формування елітного менеджера в системі освіти // Економіка та держава. – 2007. – № 12, – С. 69–71.
8. Трудова міграція населення Тернопільської області: кількісні та географічні аспекти. – Тернопіль, 2007. – 60 с.
9. Українська трудова міграція до країн Європейського союзу у дзеркалі соціології / Інформаційно-аналітичне видання. Пер. з польської. – Київ–Варшава, 2005.

» pdf