j-dse@ukr.net Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№1 (11) 2009

Demography and social economy, 2009, 1(11):71-79
doi: https://doi.org/10.15407/dse2009.01.071

TKATHCENKO L.G.
The Problems of the Social Security of the Ukrainian Labour Migrants
Section: MIGRATIONS IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Language:Ukrainian
Abstract: The problems of social security of Ukraine’s labour migrants are analysed, in particular insuf- ficient legislative base. Absence of necessary international agreements or their gap to insurance principles, prevalence over of illegal migrations is brought to violation of social rights for migrant workers.
Key words: -
References:
1. ILOLEX: База даних Міжнародної організації праці [Електронний ресурс]. – http://www.ilo.org/ilolex
2. Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – http://www.pfu.gov.ua/pfu
3. Міграція населення України у 2007 році: Стат. зб. – К.:Держкомстат України, 2008. – 100 с.
4. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – http://zakon1.rada.gov.ua
5. Зовнішня трудова міграція населення України: Стат. зб. – К.: Укр. центр соціальних реформ, Держкомстат, 2009.
6. Малиновська О.А. Міграції населення країн Центральної Європи та Балтії після розширення ЄС // Демографія та соціальна політика. – 2007. – №2. – С. 56–68.
7. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: ІДСД НАН України, 2008. – 316 с. 8. Офіційний веб-сайт Статистичного офісу Європейської співдружності [Електронний ресурс]. – ds http://epp.eurostat.ec.europa.eu

» pdf