j-dse@ukr.net Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№1 (11) 2009

Demography and social economy, 2009, 1(11):136-142
doi: https://doi.org/10.15407/dse2009.01.136

GUNKО N.V., PRILIPKO V.А.
The Labour Migration and Job Provision of the Villagers of Zhitomir Region (Sample Survey Data)
Section: MIGRATIONS IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Language: Ukrainian
Abstract: In the article are represented the materials of a selective study of the labour potential of the villages of Zhitomir region. Analyzed age composition of work force, the level of the economic activity of population and employment, volumes and the direction of working flows.
Key words: -
References:
1. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. – К.: Ін-т демографії і соціальних досліджень НАН України, 2007. – 468 с.
2. Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку. – К.: І-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 342 с.
3. Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми, перспективи, шляхи поліпшення (науково-аналітична доповідь) –К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 60 с.
4. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Національна доповідь України / Е.М. Лібанова, О.В. Макарова, І.О. Курило, Л.С. Лисогор і ін. – К., 2008. – 143 с.
5. 20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи. / Упорядники: Борисюк М.М., Омельянець С.М., Рогінець О.В., Халімон Г.В. / Верховна Рада України – К.: Парламентське вид- во, 2006. – 640 с. – (Серія “Парламентські слухання”).
6. Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Збірка тез міжнар. конф., 24–26 квітня 2006 року. Київ, Україна. – К.: Інноваційно-видавничий центр “ХОЛТЕХ”, 2006. – 368 c.
7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Епідеміологія медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 20 років по тому”: Тези доповідей 9-10 жовтня 2007 р., Київ, Україна. – Донецьк: В-во “Вебер”. – 120 с.
8. Медико-демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи в Україні / Омельянець М.І., Дубова Н.Ф., Гунько Н.В. й ін. – К., Чорнобильінтерінформ, 2004. – 208 с.
9. Приліпко В.А., Гунько Н.В., Пустовіт І.М. Проблеми радіоактивно забруднених територій: аналіз демографічного розвитку сільських населених пунктів // Науковий вісник НАУ. – К., 2007. – Вип. 117. – С. 41–47.
10. Гунько Н.В., Приліпко В.А. Вибіркове вивчення сільського населення радіоактивно забруднених територій: аналіз і оцінка основних відтворювальних процесів // Продуктивні сили і регіональна економіка. – Т. 2. – К., 2007. – С. 222–229.
11. Приліпко В.І., Гунько Н.В., Соломенко Л.І. Медико-демографічні та екологічні аспекти життєдіяльності населення на радіоактивно забруднених територіях / Матеріали YI міжнар. науково-методичн. конференції “Безпека життя і діяльності: людина, освіта, наука, практика”, 15–16 березня 2007 р., Київ, 2007. – С. 170–172.
12. Приліпко В., Озерова Ю., Гунько Н., Пустовіт І. Соціально-психологічний стан населення та шляхи економічного відродження радіоактивно забруднених територій // Міжнар. наук.- практ. конф. з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Тези доп. 24–25 квітня 2008 р., Київ, Україна. – К.: “Соцінформ”, 2008. – С. 114.
13. Приліпко В.А., Гунько Н.В., Пустовіт І.М. Трудоресурсний потенціал та працезабезпечення населення окремих населених пунктів, що зазнали дії наслідків Чорнобильської катастрофи // Науковий вісник НАУ. – К., 2008. – Вип. 125. – С. 55–65.

» pdf