-

ua ru en


Журнал "Демографія та соціальна економіка"

ISSN 2309-2351 (Online), ISSN 2072-9480 (Print)
Journal DOI https://doi.org/10.15407/dse

photo

На 95 році пішов з життя видатний українсько-канадський демограф Анатолій Іванович Романюк.
Він народився 28 лютого 1924 р. в с. Зарожани Хотинського району Чернівецької області, помер 5 березня 2018 р. в м. Оттаві (Канада).
У 1940 році рятуючись від виселення до Сибіру, його родина (мати, сестра та він) вимушені були назавжди покинути рідні місця. Своє дитинство і рідне село Анатолій Іванович згадував усе життя.
Усе своє професійне життя він присвятив демографії. Працював на різних посадах у Бельгії (1952-1953), Демократичній Республіці Конго (1953-1961), США (1961-1964), а з 1964 року оселився у Канаді. Тут він працював у якості професора в Оттавському та Монреальскому університетах, університеті Альберти, обіймав керівні посади в Статистичному управлінні Канади (1968-1993), у тому числі директора відділу демографії.
Він був членом Ради з народонаселення США, президентом Канадського демографічного товариства, членом Міжнародного союзу з наукового дослідження населення.
Проживши все доросле життя за межами України, в душі завжди залишався українцем. Радо приймав у себе демографів та статистиків з України, підтримував професійні контакти і у разі необхідності завжди надавав допомогу. Зробив величезний внесок у підготовку до першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року, що у значній мірі забезпечило його успішне проведення. Багато років був членом редакційної колегії журналу «Демографія та соціальна політика».
З 1970 року і до останніх днів життя його супроводжувала дружина – пані Марія. У них народились син Алекс та дочка Лара. Висловлюємо їм свої щирі співчуття. Ми завжди будемо з теплом пам’ятати Анатолія Івановича Романюка.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України


oblozhka

Перший номер українського наукового журналу "Демографія та соціальна економіка" Інститут видав у 2004 році. Свідоцтво про державну реєстрацію  журналу видано Державним комітетом телебачення та радіомовлення України від 12.01.2004 (серія КВ № 8304). Перереєстроване 22.06.2012 (серія КВ №19037-7827 ПР) Державною реєстраційною службою України.
Відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 р. № 32 журнал «Демографія та соціальна економіка» входить до категорії В Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

13 лютого 2009 року журнал "Демографія та соціальна економіка" одержав міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання для друкованої версії ISSN 2072-9480; у 2013 році – для онлайн версії ISSN 2309-2351 (Online).

Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» зареєстровано в 12 міжнародних та вітчизняних наукометричних базах даних.

Журналу «Демографія та соціальна економіка» надано DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта), CrossRef: https://doi.org/10.15407/dse

З 2015 року журнал виходить тричі на рік згідно листа Міністерства юстиції України №20679-0-33-151194 від 12.08.2015 р.  про внесення дозволу  до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними трьома мовами.

Термін подання статей до журналу:
• до першого номеру до 20 грудня (подання журналу до друку у березні поточного року);
• до другого номеру до 25 березня (подання журналу до друку у липні поточного року);
• до третього номеру до 10 вересня (подання журналу до друку у грудні поточного року).

Публікація  статей для авторів – без оплати.

Тираж становить 200 примірників. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, Східної та Центральної Європи. Публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії та практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.

Наукові напрями публікацій журналу "Демографія та соціальна економіка":

 • теоретичні проблеми демографії;
 • демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні процеси, міграція;
 • соціально-демографічні структури та якість населення;
 • людський розвиток;
 • формування соціального капіталу;
 • рівень та якість життя;
 • бідність і соціальне відтворення;
 • ринок праці;
 • соціально-демографічна політика;
 • соціальний захист населення;
 • гендерні дослідження;
 • розвиток соціальної інфраструктури;
 • соціально-демографічне прогнозування;
 • кількісні методи в соціально-демографічних дослідженнях;
 • інформаційне забезпечення соціально-економічних та демографічних досліджень;
 • регіональні соціально-демографічні дослідження;
 • потенціал соціалізації;
 • соціальна відповідальність.


Свіжий випуск:

№1 (32) 2018 р.
issue DOI https://doi.org/10.15407/dse2018.01