-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):47-62
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.047
УДК 314.7
JEL СLASSIFICATION: I70, J15

T.O. ГНАТЮК,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України
01032, Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: tety.hnatyuk@gmail.com
ORCID 0000-0002-7792-5699

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Розділ: ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Мова статті: англійська
Анотація: Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні налічує 1,4 млн. З моменту початку переміщення житлова проблема є однією з основних (поряд з працевлаштуванням) для даної категорії внутрішніх мігрантів. За останні шість років українська держава та міжнародні організації здійснили певні кроки для розміщення та покращення умов проживання ВПО у нових місцях розселення. Проте, й сьогодні це питання залишається актуальним. Доцільно проаналізувати умови проживання ВПО в Україні із виробленням відповідних індикаторів оцінювання. Метою дослідження є оцінювання умов проживання ВПО в Україні, для чого проаналізовано звіти Національної системи моніторингу ситуації з ВПО за період з березня 2016 р. до червня 2019 р., звіти міжнародних організацій, а також відповідну законодавчу базу України та державні програми. Методи аналізу, синтезу, порівняння допомогли виокреми ти показ ники, що можуть бути використані як індикатори оцінювання умов проживання ВПО в аспектах «Житло» і «Безпека проживання». Запропоновано п’ять індикаторів для оцінювання умов проживання ВПО в Україні: «Домогосподарства ВПО, які мешкають у власному житлі», «Домогосподарства ВПО, які мешкають в окремому житлі», «Самооцінка задоволеності умовами проживання ВПО», «Самооцінка безпеки умов прожи вання ВПО», «Самооцінка безпеки середовища та інфраструктури населеного пункту ВПО». У результаті аналізування умов проживання ВПО в Україні виявлено такі позитивні тенденції: включення цієї групи до державних програм кредитування придбання житла; будівництво тимчасового соціального житла для внутрішньо переміщених осіб; зростання частки переселенців, які мешкають у власному житлі, три чверті переселенців наразі можуть собі дозволити орендувати окреме житло; переселенці високо оцінюють якість умов проживання та рівень безпеки середовища проживання. З’ясовано, що основними проблемами залишаються обмежена можливість переселенців купувати власне житло та отримання соціального житла у власність. Запропоновано здійснити такі заходи державної політики: продовження залучення коштів міжнародних інвесторів для будівництва соціального житла для переселенців; регулярне фінансування програми «Доступне житло» з державного бюджету України; розширення можливості участі ВПО у програмі «Доступне житло» через зміну умов фінансування з 50/50 на 70/30; запровадження окремих цільових програм для ВПО з метою придбання доступ ного житла.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, ВПО, умови проживання, житло, індикатори умов проживання, соціальне житло, Україна.
Література:
1. Novikova, O.F., Amosha, O.I., & Antonyuk, V.P. (Eds.). (2016). Internally Displaced Persons: From Overcoming Obstacles to Success Strategies. Kyiv [in Ukrainian].
2. Affordable Housing. State Fund for Youth Housing Assistance. (n.d.). Retrieved from: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo [in Ukrainian].
3. Report on the results of a joint assessment of the needs of refugees, asylum seekers, internally displaced persons and stateless persons in Ukraine. UNHCR. Kyiv. (n.d.). Retrieved from https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/08/2019-08-19-PA_UKR. pdf [in Ukrainian].
4. Novikova, O., & Antonyuk, V. (Eds.). (2018). Integration of Internally Displaced Persons into Territorial Communities: Diagnosis of the Condition and Mechanisms of Provision. Kyiv [in Ukrainian].
5. Information and analytical materials on the current state of affairs of the Ministry of Temporary Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine as of September 04, 2019. Ministry of Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine. (n.d.). Retrieved from https://mtot.gov.ua/ua/informacino-analitichni-materiali-schodo-potochnogo-stanu-sprav-dijalnosti-mtot-stanom-na-04092019 [in Ukrainian].
6. Information on places of compact residence (INC) for internally displaced persons. Ministry of Temporary Occupied Territories and Internally Displaced Persons. (n.d.). Retrieved from https://mtot.gov.ua/ua/informacija-schodo-misc-kompaktnogo-projivannja-mkp-vnutrishno-peremischenih-osib [in Ukrainian].
7. Economic efficiency vs social justice: priorities for development of Ukraine at the stage of crisis management (2019). NAS of Ukraine, Section of Social and Human Sciences. Kyiv. 2019 [in Ukrainian].
8. Yesina, N. (2018). How Affordable Housing for IDPs Works. Retrieved from https://gurt. org.ua/news/informator/42728/bull/ [in Ukrainian].
9. Kolmohorov, S. (2019). Modular settlements for displaced persons: Mission accomplished, but no point set. Retrieved from https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/modulni-mistechkadlya-pereselentsiv-misiyu-vikonano-ale-krapku-ne-postavleno-20190306926816 [in Ukrainian].
10. Loyuk, I. (2019). Regional programs for integration of internally displaced persons in Ukraine in 2018-2019. Monitoring report. Retrieved from http://radnyk.org/reports/monitoring_ 2018-2019.pdf [in Ukrainian]
11. Modular settlements for migrants from Donbass turn into “depressed ghettoes” (2018). Retrieved from https://www.unian.ua/society/10218782-modulni-mistechka-dlya-pereselenciv-z-donbasu-peretvoryuyutsya-na-depresivni-getto-zhurnalisti.html [in Ukrainian].
12. In the Kharkiv region, 300 migrants from the Donbass will receive restored housing (2019). Retrieved from https://kh.depo.ua/rus/kh/na-kharkivshchini-vidnovlene-zhitlo-otrimayut-300-pereselentsiv-iz-donbasu-20190620982150 [in Ukrainian].
13. 1 430 111 internally displaced persons were registered. Ministry of Social Policy of Ukraine (27.08.2019). Retrieved from https://www.msp.gov.ua/news/18030.html [in Ukrainian].
14. Housing in Ukraine: where is the cheapest and most expensive (infographic) (2019). Retrieved from https://news.finance.ua/ua/news/-/446009/orenda-zhytla-v-ukrayini-denajdeshevshe-i-najdorozhche-infografika [in Ukrainian].
15. Official exchange rate of hryvnia against foreign currencies. National Bank of Ukraine (2019). Retrieved from https://bank.gov.ua/markets/exchangerates/?date=14.08.2019&period=d aily [in Ukrainian].
16. Libanova, E. (Eds.). (2016). Policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats of events in the Donbass. Kyiv [in Ukrainian].
17. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 7, 2017 No. 769 “ Procedure and conditions for granting state budget subsidies to local budgets for implementing measures to support territories affected by the armed conflict in eastern Ukraine”. (2917, October 7). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769-2017-%D0%BF [in Ukrainian].
18. Law of Ukraine No. 2546-VIII of September 18, 2018 “On Amendments to the Law of Ukraine “On Housing Fund of Social Purpose” on Conditions for Provision of Internally Displaced Persons with Social Housing” (2018, September 18). Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2546-19 [in Ukrainian].
19. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 21, 2019 No. 793 “On Amendments to Clause 4 of the Procedure and Conditions for Subvention from the State Budget to Local Budgets for Implementation of Measures to Support Territories Affected by Armed Conflict in the East of Ukraine” (2019, August 21). Retrieved from https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/793-2019-%D0%BF#n2 [in Ukrainian].
20. Law of Ukraine No. 1706-VII of October 20, 2014 “On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons” (2014, October 20). Retrieved from https://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/1706-18 [in Ukrainian].
21. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 16, 2015 No. 1094 “On approval of the Comprehensive State Program on Support, Social Adaptation and Reintegration of Ukrainian Citizens who Migrated from the Temporarily Occupied Territory of Ukraine and Areas of Anti-Terrorist Operation to Other Regions of Ukraine for the Period up to 2017” (2015, December 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1094-2015-%D0%BF#n10 [in Ukrainian].
22. Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 21, 2018 No. 944-p. “On approval of the action plan for the implementation of the Strategy on Integration of Internally Displaced Persons and on the Implementation of Long-Term Solutions on Internal Displacement for the Period up to 2020” (2018, November 21). Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/main/944-2018-%D1%80. [in Ukrainian].
23. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 1, 2014 No. 505 “Provision of monthly targeted assistance to internally displaced persons to cover living expenses, including the payment for housing and communal services” (2014, October 1). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
24. Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 15, 2017 No. 909-p “On approval of the Strategy for the Integration of Internally Displaced Persons and the Implementation of Long-Term Solutions for Internal Displacement for the Period up to 2020” (2017, November 15). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017- %D1%80 [in Ukrainian].
25. Ratsybarska, Y. (2019). Modular settlements for displaced persons: why they run from one to the other and queues to the other. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/ a/29819569.html [in Ukrainian].
26. Participation of IDPs in the Affordable Housing Program (50/50). Evaluation report (2019). Retrieved from https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/02/2019- UNHCR-Evaluation-of-State-Youth-Fund-Housing-Programme-Final-Report.UKR_. pdf [in Ukrainian].
27. Characteristics of IDP Caritas Ukraine beneficiaries of IDPs (2018). Kyiv [in Ukrainian].
28. Concerning the implementation of the ATO / CAB participant loan program, you are IDPs. State Fund for Youth Housing Assistance (n.d.). Retrieved from https://www.molod-kredit. gov.ua/pres-tsentr/novyny/shchodo-realizatsii-prohramy-kredytuvannia-uchasnykivato-oos-ta-vpo [in Ukrainian].
29. Analytical Review of Regional Housing Programs for IDPs (2018, June-August). Retrieved from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/idps_housing_ programs_overview_eng_0.pdf [in English].
30. Desk Research of the Surveys of IDPs (2017, December). Retrieved from https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/05/gfk_unhcr_desk_report_final.pdf [in English].
31. National Monitoring System of the Situation with Internally Displaced Persons. Round 1. (2016, March). Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_nms_r1_eng.pdf [in English].
32. National Monitoring System of the Situation with Internally Displaced Persons. Round 2. (2016, April). Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_nms_r2-v.pdf [in English].
33. National Monitoring System of the Situation with Internally Displaced Persons. Round 3. (2016, May). Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_nms_r3_f.pdf [in English].
34. National Monitoring System of the Situation with Internally Displaced Persons. Round 4. (2016, September). Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_nms.pdf [in English].
35. National Monitoring System Report on the Situation of Internally Displaced Persons. (2019, March). Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_13_eng.pdf [in English].
36. National Monitoring System Report on the Situation of Internally Displaced Persons (2019, June) Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_eng_web.pdf [in English].
37. Participatory Assessment Report. Kyiv and Kyiv Oblast (2015). Retrieved from: http://unhcr.org.ua [in English].
38. Participatory Assessment Report. Luhansk Region, Ukraine (2015, April). Retrieved from: http://unhcr.org.ua [in English].


» pdf