-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):33-46
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.033
УДК 311(477)
JEL Сlassification: J15

О.А. МАЛИНОВСЬКА
д-р наук з держ. управ.,
старш. наук. співроб., голов. наук. співроб.
Національний інститут стратегічних досліджень
01030, Київ, вул. Пирогова, 7-а
Е-mail: malinovska@niss.gov.ua
ORCID 0000-0001-5305-0253

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ МІГРАНТІВ З НЕУРЕГУЛЬОВАНИМ СТАТУСОМ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Розділ: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ
Мова статті: українська
Анотація: Зважена оцінка чисельності іноземців, які не мають законних підстав для перебування в Україні, необхідна для планування заходів правоохоронних органів, визначення потрібних для них ресурсів, оцінювання ефективності їхньої роботи, дієвості міграційної політики загалом. Проте дані про виявлення і затримання нелегальних мігрантів є далеко не повними. Уявлення про дійсні обсяги та склад нелегальної міграції можна отримати лише шляхом оцінок. З метою їх формування в зарубіжних країнах використовують ряд методів. Їх огляд та визначення можливості застосування в Україні є метою цієї статті. Здійснений аналіз дав змогу розподілити методи оцінки чисельності мігрантів з неурегульованим статусом на дві групи. Перша з них — методи, базовані на даних, які прямо стосуються предмету дослідження, тобто виявлених, затриманих нелегальних мігрантів, а реальну їх кількість оцінюють за допомогою певних мультиплікаторів. У другій групі методів для оцінки масштабів нелегальної міграції використовують дані про все населення та про легальну міграцію (різниця між ними має показати обсяги нелегальної міграції), а також інші дані, прямо з міграцією не пов’язані. Новизна полягає у систематизації методологічних підходів до чисельної оцінки контингенту нелегальних мігрантів у країні і доведенні доцільності та можливості їх застосування в Україні. В статті обґрунтовано, що для формування найвірогідніших оцінок варто користуватися комбінацією різних методів, які доповнюють один одного. Використовуючи адаптовані до українських реалій підходи, упроваджені за кордоном, запропоновано розрахувати на основі різних даних та з використанням різних мультиплікаторів, а потім оцінити вірогідність і узагальнити отримані результати. Базовими для формування оцінки можуть бути статистичні дані щодо населення та міграції загалом і щодо виявлених та затриманих нелегальних мігрантів. Для уточнення пропорцій легальності / нелегальності, складу нелегальних мігрантів доцільно використати результати експертних опитувань. Бажано також опитати мігрантів легальних та нелегальних, отримавши інформацію для оцінки частки нелегалів у всьому загалі іноземців і якісну інформацію про шляхи їхнього прибуття, три валість перебування в країні, подальші міграційні плани.
Ключові слова: мігранти з неврегульованим статусом, нелегальні мігранти, методи оцінювання чисельності.
Література:
1. Шматко Ю. Анализ и оценка нерегистрируемой миграции в России // Демоскоп. Weеkly. — 2014. — № 605—606 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. demoscope.ru/weekly/2014/0605/student01.php (дата звернення: 10.10.2019).
2. Baker B. Estimates of Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2014. — 9 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.dhs.gov/ sites/default/files/publications/Unauthorized%20Immigrant%20Population%20 Estimates%20in%20the%20US%20January%202014_1.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
3. Towards Harmonised European Statistics on International Migration / Ed. by M. Poulain, N. Perrin, A. Singleton. — Louvain: UCL Presses, 2006. — 745 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.seemig.eu/downloads/resources/THESIMFinal Report.pdf (дата звернення: 17.10.2019).
4. Jandl M., Vogel D., Iglicka K. Report on methodological issues / Ed. by A. Kraler, D. Vogel. — 2008. — 79 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irregular-mig ration. net/typo3_upload/groups/31/4.Background_Information/4.1.Methodology/ Methodological_Issues_Clandestino_Report__Nov09_2.pdf (дата звернення: 17.10.2019).
5. Pinkerton C., McLaughlan G., Salt J. Sizing the illegally resident population in the UK // Home Office Online Report 58/04. — 52 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.geog.ucl.ac.uk/research/research-centres/migration-research-unit/ publications/mru-publications/pdfs/sizing_illegal_pop.pdf (дата звернення: 17.10.2019).
6. Чернышева О. Законодательные амнистии для незаконных иммигрантов. Может ли западный опыт быть полезен для России? // Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции / Под ред. Г. Витковской — М: Гендальф, 2004. — 351 с.
7. Jandl M. The Estimation of Illegal Migration in Europe // Migration Studies. — 2004. — Vol. XLI. — No. 153. — Р. 141—155 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.net4you.com/jandlftp/Estimation-2004.pdf (дата звернення: 17.10.2019).
8. Апап Д., Брюйкер Ф., Шмиттер К. Регуляризация иностранцев-нелегалов в Европейском союзе. Итоговый документ по результатам сравнительного исследования // Специальные программы легализации иммигрантов: мировой опыт. Сб. ст. / Под ред. Г. Витковской, А. Рубцовой. — М.: Пилот, 2006. — 256 с.
9. Вакуленко Е.С., Цимайло В.В. Учёт нелегальной миграции населения: методы и оценки // Демоскоп. Weеkly.— 2011. — 479—480 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/analit02.php (дата звернення: 17.10.2019).
10. Gianluca Baio G., Blangiardo G.-C, Blangiardo M. Centre Sampling Technique in Foreign Migration Surveys: A Methodological Note // Journal of Official Statistics. — 2011. — Vol. 27. — No. 3. — P. 451—465 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.scb.se/contentassets/ca21efb41fee47d293bbee5bf7be7fb3/centre-sampling-techniquein-foreign-migration-surveys-a-methodological-note.pdf (дата звернення: 17.10.2019).


» pdf