-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):95-110
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.095
УДК 364.222
JEL CLASSIFICATION: I3

Р. Ілорах,
PhD (Econ.)
каф. економіки, факультет управління та права,
Університет Лімпопо, Південно-Африканська Республіка
University Road, Mankweng, Polokwane, Південно-Африканська Республіка
E-mail: Richard.Ilorah@ul.ac.za
ORCID 0000-0003-0012-1972

K.K. Hґвaквe,
PhD (Account.)
Вища школа лідерства Turfloop, факультет управління та права
Університет Лімпопо, Південно-Африканська Республіка
Вебстер-стріт, Полокване, Південно-Африканська Республіка
E-mail: collins.ngwakwe@ul.ac.za
ORCID 0000-0002-6954-8897

АНАЛІЗ НЕВДАЛОГО ПРОЄКТУ ВИКОРІНЕННЯ ЗЛИДНІВ У КРАЇНАХ АФРИКИ НА ПІВДНІ ВІД САХАРИ І ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Розділ: ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Мова статті: англійська
Анотація: Розглянуто причини невдалого проєкту ООН з ліквідації бідності та голоду в Африці на півдні від Сахари, що залишається величезною соціальною та економічною проблемою, яка стоїть перед регіоном. У роботі застосовано якісний підхід і критично розглянуто вторинні джерела, тобто комплекс концептуальної та літературної методик огляду. Новизною статті є висвітлення причин неуспішності проєкту з ліквідації голоду та фактичної безрезультатності зусиль, спрямованих на зменшення бідності у досліджуваному регіоні, а також розроблення пропозицій щодо використання цих причин як стимулу для перегляду, оновлення та поліпшення політики зі зменшення бідності в епоху сталого розвитку. Організовано відповідні консультації, виконано ретельний аналіз наявної літератури щодо реалізації Цілей Розвитку Тисячоліття у країнах, розташованих південніше від Сахари. Результати огляду показали, що проєкт не вико нано через низький рівень розвитку структури регіону і відсутність механізмів упровадження. Недоліки, властиві державним системам країн, розташованих південніше від Сахари, ще погіршили ситуацію. Задля успішного провадження таких проєктів регіон повинен здійснити переконливу радикальну економічну трансформацію, яка дасть мож ливість вирішити проблеми низької продуктивності. Зокрема рекомендовано вимагати підвищення ефективності діяльності урядів шляхом залучення органів місце вого самоврядування до надання послуг, спрямованих на вирішення проблем бідності. Довгострокова стратегія передбачає переконливу структурну трансформацію аграрної політики регіону, орієнтовану на покращення продуктивності сільського госпо дарства, нарощування можливостей соціального захисту, інклюзивності та недискримінаційного розширення прав і можливостей населення регіону. У результаті подальших досліджень варто буде оцінити, наскільки постановка питань боротьби з бідніс тю та ліквідації голоду є різними у чинних Цілях Розвитку Тисячоліття та колишніх Цілях Стабільного Розвитку.
Ключові слова: бідність, голод, продуктивність, продуктивність сільського госпо дарства, виробництво, країни Африки на південь від Сахари, економічний розвиток.
Література:
1. Acemoglu, D. & Robinson, J.A. (2010). Why Africa is poor. Economic History of Developing Regions, 25(1), 21-50. - https://doi.org/10.1080/20780389.2010.505010
2. AfDB. (2003). Globalization and Africa’s development. African Development Report. New York: Oxford University Press.
3. AfDB. (2004). Africa in the global trading system. African Development Report. New York: Oxford University Press.
4. African Union (2012). Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP), About CAADP. Retrieved from http://www.nepad-caadp.net/about-caadp.php
5. Akolgo, I.A. (2018). Agenda 2030 in sub-Saharan Africa: what the Millennium Development Goals’ narrative teaches about poverty eradication? African Review of Economics and Finance, 10(1), 3-22.
6. Atherton, H., Brant, H., Ziebland, S., Bikker, A., Campbell, J., Gibson, A., ... & Salisbury, C. (2018). The potential of alternatives to face-to-face consultation in general practice, and the impact on different patient groups: a mixed-methods case study. Health Services and delivery research. Retrieved from https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:3220b9ad-65bb-43cd- 9d98-a9eb6a88f80e
7. Ayittey, G. (2015). Post-MDGs and Africa’s Development Conundrum. Journal of International Development, 27(3), 345-361.
8. Dreze, J. & Sen, A. K. (1991). Hunger and public action. Oxford: Clarendon.
9. Easterly, W. (2003). Can foreign aid buy growth? Journal of Economic Perspectives, 17, 23-48
10. Federal Office of Statistics (FOS) (1979). Nigeria rural economic survey 1978/79 (Consolidated results of rural household enquiries 1978/79). Lagos: Nigerian Government.
11. FAO, IFAD and WFP (2013). The State of Food Insecurity in the World 2013: The multiple dimensions of food security. Rome, FAO. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i3434e.pdf
12. Fukuda-Parr, S. & Orr, A. (2014). The MDG hunger target and the competing frameworks of food security. Journal of Human Development and Capabilities, 15(2-3), 147-160. https://doi.org/ 10.1080/19452829.2014.896323
13. Grabowski, R. (2015). How did East Asian countries overcome the food problem? The experience of Japan, South Korea, Taiwan and Indonesia. Journal of Poverty Alleviation and International Development, 6(1), 45-75.
14. Grabowski, R. (2016). Resource-based economies and deindustrialisation: an Indonesian perspective on sub-Saharan Africa. Canadian Journal of Development Studies, 37(1), 27- 46. - https://doi.org/10.1080/02255189.2016.1134454
15. Haq, R., Zia, U. and Arif, G.M., (2006). Governance and Pro-poor Growth: Evidence from Pakistan [with Comments]. The Pakistan Development Review, 45(4), 761-776.
16. Heady, D. (2014). Food prices and poverty reduction in the long-run. IFPRI Discussion Paper 01331, Washington, DC: International Food Policy Institute.
17. James, J. (2006). Misguided investments in meeting Millennium Development Goals: a reconsideration using ends-based targets. Third World Quarterly, 27(03), 443-458. - https://doi.org/10.1080/01436590600587960
18. Kozak, R.S., Lombe, M. & Miller, K. (2012). Global poverty and hunger: An assessment of Millennium Development Goal #1. Journal of Poverty, 16(4), 469-485.
19. Krugman, P. (2000). The return of depression economics. New York & London: W.W. Norton & Company.
20. Lewis, W.A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, 22(2), 139-191.
21. Lewis, W.A. (1967). Reflections on Nigeria’s economic growth. Paris: Development Centre, OECD.
22. Lipton, M. (1997). Editorial: Poverty - are there holes in the consensus? World Development, 25(7), 1003-1006.
23. Maxwell, S. (2001). The evolution of thinking about food security. In S. Maxwell and S. Devereux (eds.). Food security in sub-Saharan Africa. London: ITDG Publishing, pp. 13-31.
24. May, J. (2012). Smoke or mirrors? The science of poverty measurement and its applications, Development Southern Africa, 29(1), 63-75. - https://doi.org/10.1080/0376835X.2012.645641
25. Myint, H. (1959). The classical theory of international trade and underdeveloped countries. Economic Journal, 68, 317-337.
26. Ndikumana, L., 2006. Corruption and pro-Poor growth outcomes: Evidence and lessons for African countries. PERI Working Papers. Retrieved from https://scholarworks.umass. edu/peri_workingpapers/90/
27. Nigeria: FOS (1979). Rural Economic Survey 1978/79. Lagos: Agricultural Survey Unit (August).
28. OECD/AfDB (2002). African Economic Outlook 2001/2002. Paris: OECD Publications.
29. Ogujiuba, K. and Jumare, F., (2012). Challenges of Economic Growth, Poverty and Development: Why Are the Millennium Development Goals (MDGs) not fair to Sub-Saharan Africa? Journal of Sustainable Development, 5(12), 52-65. - https://doi.org/10.5539/jsd. v5n12p52
30. Okeke, G.M. and Nwali, U., (2013). Millennium Development Goals (MDGs) and the UN Post-2015 Global Development Agenda: Implications for Africa. American Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2), 67-73.
31. Olayide, S.O., Olatubosun, D. & Essang, S.M. (1982). Nigeria’s foreign trade and economic growth, 1948-1964. NISER. Ibadan: Ibadan University Press.
32. Poku, N. K., & Whitman, J. (2011). The millennium development goals and development after 2015. Third World Quarterly, 32(1), 181-198.
33. Rodrik, D. (2013). Unconditional convergence in manufacturing. Quarterly Journal of Economics, 128(1), 165-204.
34. Rodrik, D. (2014). Has sustained growth decoupled from industrialization? Symposium on frontier issues in economic growth (The growth dialogue), 10 February, 1-22.
35. Sano, H-O. (1983). the political economy of food in Nigeria, 1960-1982. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies.
36. Sen, A. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford: Oxford University Press.
37. Sen, A. (1992). Inequality re-examined. Oxford: Oxford University Press.
38. Tenzer, H. & Pudelko, M. (2015). How partnerships between African and European entrepreneurs can support the UN post-2015 development agenda. Africa Journal of Management, 1(3): 244-256. - https://doi.org/10.1080/23322373.2015.1056648
39. The Conversation. (2017). How Africa can perform better in the new round of UN development goals. Retrieved from http://theconversation.com/how-africa-can-perform-betterin-the-new-round-of-un-development-goals-71033
40. Turner, S., Cilliers, J. & Hughes, B. (2015). Reasonable goals for reducing poverty in Africa. Institute for Security Studies, February, 2015.
41. UN (2015). The Millennium Development Goals Report 2015. Retrieved from https://www.un. org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
42. UNDP, (2016). From the MDGs to Sustainable Development for all: lessons from 15 years of practice. Retrieved from http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/English/ From%20the%20MDGs%20to%20SD4All.pdf
43. Vandemoortele, J. (2011). A fresh look at the MDGs. Journal of the Asia Pacific Economy, 16(4), 520-528. - https://doi.org/10.1080/13547860.2011.610885
44. Westengen, O.T. & Banik, D. (2016). The state of food security: from availability, access and rights to food systems approaches. Forum for development studies, 43(1), 113-134. - https://doi.org/10.1080/08039410.2015.1134644
45. Badr, Z., Delcour, J., Khan, T., Mpanu-Mpanu, T., Mungai, R., Pandit, J. (2002). African development indicators 2002. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from http:// documents.worldbank.org/curated/en/460281468008112212/African-development-indicators-2002
46. World Bank (2008). Africa development indicators 2007. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/410091468005693312/ Africa-development-indicators-2007
47. World Bank (2006). Africa Development Indicators 2006. Washington, DC: IBRD/the World Bank.
48. World Bank. (2010). World Development Indicators 2010. Washington, DC: IBRD/the World Bank.
49. World Bank (2017). World Development Indicators. Retrieved from http//wdi.worldbank.org
50. World Bank (2018). Worldwide Governance Indicators. Retrieved from https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldwide-governance-indicators


» pdf