-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):79-94
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.079
УДК 331.52:311.21,
JEL Classification: I21, J31

T. Званє,
PhD (Econ.)
Університет Йоханнесбурга, Південно-Африканська Республіка
524, Південно-Африканська Республіка, Йоханнесбург, Гаутенг,
2006, Окленд Парк
E-mail: ttzwane@uj.ac.za
ORCID 0000-0003-4039-9944

ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЗАРОБІТКИ У МІСТАХ І СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ: ПОДАЛЬШЕ ОНОВЛЕННЯ
Розділ: ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Мова статті: англійська
Анотація: Забезпечення нації освітою є важливим завданням урядової соціальної полі тики, яка закріплена у розділі 29 Білля про права у Конституції Південно-Аф ри кан ської Республіки, де прямо зазначено, що кожен має право на базову освіту, а також на базову освіту для дорослих. З моменту встановлення демократичного правління в 1994 році уряд ПАР доклав значних зусиль для зменшення нерівностей в освіті, що існували за ча сів апартеїду. Уряд ПАР розглядає освіту як головний інструмент усунення не справедливості, створеної інституціоналізованою політикою апартеїду, яка сформувала дискримінаційну та фрагментарну систему освіти в країні. Cистема апартеїду змусила африканське населення пе ре селитися в сільські райони, де практично неможливо здобути якісну освіту. Попередні дослідження взаємозв’язку між освітою та заробітком не оцінювали його окремо у місь кій та сільській місцевості. Це важливо, оскільки ці області мають істотно відмінні структурні характеристики. Імовірно, що і вплив освіти у містах і сільській місцевості буде різним. З цим по в’язаний той факт, що статистичні висновки багатьох попередніх досліджень ґрун тувалися на даних поперечного перерізу, реалізуючи стандартну звичайну модель най мен ших квадратів і не контролюючи зміщення ендогенності. Метою цієї статті є перегляд рівня заробітку та освіти на ринку праці у ПАР з урахуванням усіх п’яти хвиль не що давно доступного набору даних про національну динаміку доходів, визначену за дво річ ними періодами протягом 2008—2017 років. На підставі огляду наявної літератури у цій статті проаналізовано сукупні показники ПАР і показники міст та сільської місцевості окремо. Застосовано оцінювання фіксованих ефектів та дво сту пеневий метод оцінювання за принципом найменших квадратів. Оцінювання фіксованих ефектів ви користано для згладжування можливої неоднорідності поперечного перерізу. Дво сту пе не ве оцінювання за принципом найменших квадратів — для виявлення можливих зміщень ендогенності через зворотну причину між заробітком та освітою. Дослідивши ендогенність ми з’ясували, що додатковий рік навчання збільшив заробіток особи на 37,8 % у повній вибірці. Цікаво, що коефіцієнт освіти виявився позитивним і статистично значущим в обох вибірках (міській та сільській), підсилюючи результати пов ної вибірки. Однак, незважаючи на те, що коефіцієнт років освіти позитивно по в’яза ний із заробітком у всіх вибірках, наші результати показали, що вплив освіти на індивідуальний заробіток був більшим за абсолютні значення у міських районах. Таким чином, 44,4 % прибутку до освіти у містах були значно вищими за 33 %, визначені для сільської місцевості. Ці результати є очікуваними, враховуючи той факт, що ПАР все ще бореться з впливом інституціоналізованої політики апартеїду. Крім того, ми з’ясували, що розмір домогосподарств, вік голови домогосподарства та чи був голо ва домогосподарства одружений є важливими факторами, що впливають на при буток у обох територіальних вибірках. Отримані емпіричні результати вказу ють, що уряд повинен більше інвестувати в академічну інфраструктуру, особливо в сільській міс цевості, де живуть бідні, щоб покращити рівень освіти в цих районах.
Ключові слова: ендогенність, повернення до освіти, міська вибірка, сільська вибірка, Південно-Африканська Республіка.
Література:
1. African National Congress (ANC). (1994). The Reconstruction and Development Programme: A Policy Framework. Johannesburg: Umnyango Publications.
2. Angrist, J. D. & Kreuger, A. B. (1991). Does compulsory school attendance affect schooling and earnings? Quarterly Journal of Economics, 106(4), 979–1014.
3. Arrazola, M. & Hevia, H. (2006). Gender Differentials in Returns to Education in Spain. Education Economics, 14(4), 469-486.
4. Arrazola, M. & Hevia, J. (2006). Gender differentials in returns to education in Spain. Education Economics, 14(4), 469-486.
5. Asadullah, N. (2006). Returns to education in Bangladesh. Education Economics, 14(4), 453-468.
6. Ashenfelter, O. & Krueger, A. (1994). Estimates of the economic return to schooling from a new sample of twins. American Economic Review, 84(5), 1157-1173.
7. Ashenfelter, O. & Rouse, C. (1998). Income, schooling, and ability: Evidence from a new Sample of identical twins. The Quarterly Journal of Economics, 113(1), 253-284.
8. Ashley, C. & Maxwell, S. (2001). Rethinking rural development. Development Policy Review, 19(4), 395-425.
9. Baltagi, B.H., Bresson, G., & Pirotte, A. (2003). Fixed effects, random effects or Hausman– Taylor?: A pretest estimator. Economics letters, 79(3), 361-369.
10. Becker, G.S. (1964). Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research.
11. Becker, G.S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research.
12. Bhorat, H. (2000). Wage premia and wage diffrentials in the South African labour market. DPRU Working Papers, 43.
13. Biyase, M. & Zwane, T. (2015). Does education pay in South Africa? Estimating returns to education using two stage least squares approach. International Business and Econmics Research Journal, 14(6), 807-814.
14. Biyase, M. & Zwane, T. (2018). An empirical analysis of the determinants of poverty and household welfare in South Africa. Journal of Develoing Areas, 52(1), 116-130.
15. Bonjour, B. Lynn, F., Haskel, J. Hawkes, D. Spector, T. (2003). Returns to education: evidence from U.K. twins. American Economic Review, 93 (5), 1799-1812.
16. Branson, N., Ardington, C., Lam, D. & Leibbrandt, M. (2013). Changes in Education, Employment and Earnings in South Africa: A Cohort Analysis. SALDRU Working Paper 105, University of Cape Town.
17. Branson, N., Kekana, D., & Lam, D. (2013). Educational expenditure in South Africa: Evidence from the National Income Dynamics Study. South African Labour and Development Research Unit Working Paper 124.
18. Burger, C. & Van der Berg, S. (2011). Modelling Cognitive Skills, Ability and School Quality to Explain Labour Market Earnings Differentials. Stellenbosch Economic Working Papers: 08/11.
19. Burger, R. & Jafta, R. (2006). Returns to Race: Labour Market Discrimination in Post-apartheid South Africa. University of Stellenbosch Working Paper.
20. Burger, R. (2011). Estimating the shape of the South African schooling-earnings profile, (Doctoral dissertation). Oriel College, Oxford University.
21. Card, D. & Krueger, A.B. (1992). Does school quality matter? Returns to education and the characteristics of public schools in the United States. Journal of Political Economy, 100(1), 1-40.
22. Card, D. (1999). The causal effect of education on earnings. Ashenfelter, O. & Card D. (eds). Handbook of Labour Economics, Vol. 3 (Part 1), 1801-1863.
23. Casale, D. & Posel, D. (2011). English language proficiency and earnings in a developing Country: The case of South Africa. The Journal of Socio-Economics, 40(4), 385-393.
24. Chiswick, B. R. (2003). Jacob Mincer, experience and the distribution of earnings. Review of Economics of the Household, 1, 343-361.
25. De Gregorio, J. & Lee, W. (2002). Education and income inequality: new evidence from cross-country data. Review of Income and Wealth, 48(3), 395-416.
26. Djomo, N & Sikod, F. (2012). The effects of human capital on agricultural productivity and Farmer’s Income in Cameroon. International Business Research, 5(4), 149-159.
27. Duflo, E. (2001). Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment. American Economic Review, 91(4), 795-813.
28. Finn, A. & Leibbrandt, M. (2017). The dynamics of poverty in South Africa. Version 3. Cape Town: SALDRU, UCT. (SALDRU Working Paper Number 174, NIDS Discussion Paper 2016/1).
29. Fryer, D. & Vencatachellum, D. (2005). Returns to education in South Africa: Evidence from the Machibisa Township. African Development Review, 17(3), 513-535.
30. Gardiner, M. (2008) Education in Rural Areas. Issues in Education Policy, (4), 1-33.
31. Gunawan, E. (2002). The wage effects on education: an analysis by gender in Indonesia. International Journal of Social Science and Humanities, 4(1), 309-8063.
32. Keswell, M. & Poswell, L. (2004). Returns to education in South Africa: a retrospective sensitivity of the available evidence. South African Journal of Economics, 72(4), 834-860.
33. Kuepie, M. Nordman, C & Roubaud, F. (2009). Education and earnings in Urban West Africa. Journal of Comparative Economics, 37(3), 491-515.
34. Lam, D., Ardington, C. & Leibbrandt, M. (2011). Schooling as a lottery: Racial differences in school advancement in Urban South Africa. Journal of Development Economics, 95(2), 121-136.
35. Letseka, Moeketsi (2014). The illusion of education in South Africa. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 116, 4864-4869.
36. Li, H. (2003). Economic transition and returns to education in China. Economics of Education Review, 22(3), 317-328
37. Li, H. Liu, P. & Zhang, J. (2011). Estimating returns to education using twins in urban China. Journal of Development Economics, 97, 494-504.
38. Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: MacMillan.
39. May, J. & Norton A, (1997). A difficult life: The perceptions and experience of poverty in South Africa. Social Indicators Research, 41, 95-118.
40. Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings. National Bureau of Economics, New York: Columbia University Press.
41. Mocan, L. (2014). The Impact of Education on Wages: Analysis of an Education Reform in Turkey. Wharton School of Business. Working Paper 109, April 2014.
42. Ntuli, M. (2007). Exploring Gender Wage Discrimination in South Africa, 1995-2004: A Quantile Regression Approach. IPC Working Paper Series: 56.
43. Nwosu, O. & Woolard, I. (2017). The impact of health on labour force participation in South Africa. South African Journal of Economics, 85(4), 481-490.
44. Oreopoulos, P. (2006). Estimating average and local treatment effects of education when compulsory schooling laws really matter. American Economic Review, 96(1), 152-175.
45. Pietro, D. & Pedace, L. (2008). Changes in the Returns to Education in Argentina, Journal of Applied Economics, 11(2), 259-279.
46. Polachek, S. (2007). Earnings over the lifecycle: The Mincer earnings functions and its applications. IZA Working Paper, No.3181.
47. Psacharopoulos, G. & Patrinos, H. (2004). Returns to investment in education: A further update. Education Economics, 12 (2), 111-134.
48. Psacharopoulos, G. & Patrinos, H. (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. Education Economics, 26(5), 445-458.
49. SALDRU (2016). National Income Dynamics Study. NIDS WAVE 4: Overview 2016. Southern Africa Labour and Development Research Unit [producer], Cape Town: DataFirst [distributor].
50. Salisbury, T. (2016). Education and inequality in South Africa: Returns to schooling in the post-apartheid era. International Journal of Educational Development, 46, 43-52.
51. Schultz, T. (2004). Evidence of returns to schooling in Africa from household surveys: Monitoring and restructuring the market for education, Journal of African Economies, 13(2), 95-148.
52. Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.
53. Schultz, T. W. 1960. Capital formation by education. Journal of Political Economy, 68, 571-583.
54. Shields, P. & Shields, M. (2009). Estimating external returns to education in the US: a production function approach. Applied Economics Letters, 16(11), 1089-1092.
55. Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. New York: Alfred A. Knopf.
56. Wang, F. & Wu, H. (2018). Returns to education in rural and urban China: An empirical study. Asian Journal of Social Science Studies, 3(4), 18-28.
57. Wang, F. & Wu, H. (2018). Returns to education in rural and urban China: An empirical study. Asian Journal of Social Science Studies, 3(4), 18-28.
58. Yu, K. (2012). Using household survey for deriving labour market, poverty and inequality trends in South Africa. Unpublished doctoral thesis, University of Stellenbosch, South Africa.
59. Zwane, T., Grelying, L. & Maleka, R. (2016). The determinants of household savings in South Africa: A panel data approach. lnternation Business and Economics Research Journal, 15(4), 209-2017.


» pdf