-

Українська

Русский

English

ISSN 2309-2351 (Online), ISSN 2072-9480 (Print)
Journal DOI 10.15407/dse

Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» зареєстровано в міжнародних базах даних:

Ulrich’s Periodicals Directory, США, http://ulrichweb.serialssolutions.com (липень, 2013).
Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), РФ, http://elibrary.ru (серпень, 2013).
Index Copernicus International, Польща, http://indexcopernicus.com (грудень, 2013).
The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (United Kingdom) http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html, (грудень, 2014).

в національних базах даних:

Журналу «Демографія та соціальна економіка» надано DOI  (doi :10.15407/dse – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2009 р.
Проект «Наукова періодика України» (http://journals.uran.ua) – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS) – (http://uran.ua/~ukr/ps-journals.htm), що належить до Видавничої служби  Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН.
Сайт нашого наукового журналу на платформі: http://journals.uran.ua/index.php/2309-2351 (лютий, 2016 р.).
«Українські наукові журнали» - база даних наукової літератури, http://usj.org.ua/ (березень, 2016).
Наукова періодика України (база даних  Національної бібліотеки України  ім. В.І. Вернадського) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
Google Scholar (Академiя Google) https://scholar.google.com.ua/citations?user=BuMC3voAAAAJ&hl=ru